Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie rundy wiosennej – spotkanie w sprawie map bezpieczeństwa z prezesami klubów piłkarskich

Data publikacji 24.02.2016

Wczoraj monieccy policjanci spotkali się z prezesami klubów sportowych działających na terenie powiatu. Spotkania - przed rozpoczynającym się sezonem piłkarskim - organizowane są już od kilku lat, a ich celem jest przypomnienie zasad współpracy pomiędzy klubami sportowymi, a policjantami podczas odbywających się rozgrywek, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tych imprez. Spotkanie zostało również wykorzystane do przedstawienia założeń map bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wczorajsze spotkanie, to kolejna już inicjatywa pozwalająca na wymianę doświadczeń i wypracowanie ujednoliconych form działania w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych pomiędzy policjantami, organizatorami rozgrywek, a także przedstawicielami klubów sportowych. W czasie spotkania Zastępca Komendy Powiatowej Policji w Mońkach zaakcentował potrzebę systematycznej wymiany informacji pomiędzy instytucjami mł. insp. Paweł Szyperek odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w tym zakresie, w celu niwelowania zachowań grup pseudo kibicowskich, z uwzględnieniem przejazdu kibiców przez powiat moniecki. Ponadto poruszono temat związany z aktualnie tworzonymi mapami bezpieczeństwa powiatu monieckiego. W czasie spotkania Zastępca Komendanta omówił zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym.