Konsultacje społeczne trwają do końca tygodnia - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne trwają do końca tygodnia

Wczoraj mundurowi z Moniek prezentowali założenia „Map zagrożenia” nauczycielom z Zespołu Szkół w Knyszynie oraz pracownikom banków i Zakładu Mięsnego Szypcio.

Wczoraj na sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, w Zespole Szkół w Knyszynie i w Zakładzie Mięsnym Szypcio w Potoczyźnie odbyły się spotkania poświęcone zagrożeniom przestępczością na terenie Moniek i Knyszyna. Zebrane osoby w trakcie rozmowy wskazały zebranym funkcjonariuszom informacje o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach, których wyeliminowanie w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie zebrane informacje posłużą do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” Powiatu Monieckiego, jak również pozwolą na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.