Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie mundurowych z przedstawicielami samorządu lokalnego gminy Krypno – konsultacje społeczne

Dzisiaj monieccy mundurowi prezentowali założenia „Map zagrożenia” przedstawicielom samorządu lokalnego gminy Krypno.

Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury przed rozpoczęciem sesji Rady Gminy Krypno odbyło się kolejne konsultacje społeczne dotyczące utworzenia „Mapy zagrożeń” na terenie powiatu monieckiego. Spotkanie przeprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach, który szczegółowo przedstawił charakterystykę zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym. Zebrane osoby w trakcie rozmowy wskazały zebranym funkcjonariuszom informacje o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach, których wyeliminowanie w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Debata miała na celu poznanie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie  gminy Krypno i w rzetelny sposób odniesienie się do tworzenia powiatowej mapy zagrożeń.