Konsultacje społeczne o „mapach bezpieczeństwa” nadal trwają - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne o „mapach bezpieczeństwa” nadal trwają

Dziś, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach odbyły się kolejne konsultacje społeczne z udziałem zaproszonych pracowników socjalnych miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu.

W tworzeniu „mapy”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością, mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy, które dziś, prowadzący spotkanie mł. insp. Paweł Szyperek zaprosił do współpracy. „Mapa” ma powstać w oparciu o dane Policji i informacje zebrane w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami. Jej tworzenie opierać się będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów i innych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie.

Stworzenie „mapy” pozwoli na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.