O mapie bezpieczeństwa z personelem służby zdrowia - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O mapie bezpieczeństwa z personelem służby zdrowia

Dzisiaj Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach prezentował założenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” personelowi służby zdrowia w Mońkach.

Konsultacje personelem SP ZOZ w Mońkach przeprowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach mł. insp. Paweł Szyperek. W trakcie  spotkania omówił zagrożenia przestępstwami kryminalnymi, wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie i w ruchu drogowym. Celem wdrożenia „mapy zagrożeń” jest aktywowanie różnych podmiotów w zakresie współpracy z Policją w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Stworzone i systematycznie aktualizowane „mapy” - powstające w oparciu nie tylko o dane będące w dyspozycji organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także o sygnały pochodzące od samorządów, społeczeństwa i mediów pozwolą na rzetelne i czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.