Podsumowanie wyniów pracy monieckiej Policji za 2016 rok - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wyniów pracy monieckiej Policji za 2016 rok

W miniony czwartek w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, odbyła się roczna odprawa, która podsumowała wyniki pracy monieckiej Policji za rok 2016. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, władz samorządowych powiatu monieckiego, Straży Pożarnej oraz BPN.

Naradę roczną rozpoczął Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach kom. Krzysztof Kuligowski, który ocenił efektywność działań Komendy Policji w Mońkach w 2016 roku. W formie prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok. Kolejno zaprezentowano także wyniki pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie finansowe działalności prewencyjnej, wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2016 roku.

Za współpracę, zaangażowanie oraz poczucie bezpieczeństwa jakim od lat cieszy się moniecka Policja wśród mieszkańców powiatu podziękowali również przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach Dariusz Jaworowski oraz Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzej Grygoruk.

Na zakończenie głos zabrał Naczelnik Wydziału Sztab Policji KWP w Białymstoku podinsp. Jarosław Buraczewski, który podziękował za osiągnięte wyniki i życzył jeszcze lepszych rezultatów w służbie w przyszłości.

Praca w Policji