Bezpieczny pieszy - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny pieszy

Data publikacji 17.03.2017

W miniona środę monieccy policjanci prowadzili na terenie powiatu działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów jest najbardziej narażona na niebezpieczeństwo w wyniku zdarzeń drogowych.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety, nie wszyscy się do tych przepisów stosują. Jak wynika z policyjnych statystyk wielu użytkowników dróg lekceważy przepisy. Kierujący samochodami często nie ustępują pierwszeństwa pieszym, a piesi przebiegają przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub też wchodzą na przejście wprost przed nadjeżdżające pojazdy. Policjanci chcąc wyeliminować takie zachowania podczas pełnionej służby zwracali uwagę na tego typu zachowania na drodze, szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

W czasie działań funkcjonariusze propagowali używanie elementów odblaskowych i przypominali, że pieszy uczestnik ruchu drogowego tak samo, jak kierujący ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów.

Praca w Policji