Noś odblaski – bądź widoczny na drodze - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Noś odblaski – bądź widoczny na drodze

Data publikacji 24.03.2017

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Apelujemy do pieszych, aby dbali o swoje bezpieczeństwo.

Monieccy policjanci Ruchu Drogowego w ramach prowadzonych działań stale przypominają o obowiązku noszenia elementów odblaskowych oraz informują o zagrożeniach jak też o zasadach prawidłowego poruszania się po jezdni. Mając na uwadze duże zagrożenie pieszych policjanci ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych ale też bacznie się przyglądają czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Najważniejsze przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  • Każdy pieszy, poruszające się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi. Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.
  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.
  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem – jednak pamiętajmy, że nie każdy kierowca przestrzega tego przepisu.

Nośmy elementy odblaskowe - one poprawiają widoczność na drodze. Bądźmy bezpieczni na drogach.

Praca w Policji