Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Mońkach – Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ

Data publikacji 07.04.2017

Dzisiaj w Liceum Ogólnokształcącym w Mońkach odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Jest to cykl debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. poświęcona bezpieczeństwu .

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach przy współpracy i pomocy dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach zorganizowali dzisiaj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata skierowana do licealistów i kadry pedagogicznej miała na celu określenie, w jaki sposób moniecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przedstawiciele monieckiej Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy monieckiej Policji, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Oczywiście nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu monieckiego.

W debacie udział wzięli: Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski, Burmistrz Miasta Mońki Zbigniew Karwowski, Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Jaworowski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Krzysztof Falkowski, Komendant Powiatowy Policji w Mońkach  nadkom. Bartosz Lorenc, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach kom. Krzysztof Sylwester Kuligowski, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Markowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  pokom. Cezary Baszko, Kierownik Posterunku Policji w Goniądzu asp. Mariusz Niemotko, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach oraz uczniowie i karda pedagogiczna monieckiego liceum. 

 

 

Praca w Policji