Oddając krew - ratujemy ludzkie życie - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oddając krew - ratujemy ludzkie życie

Data publikacji 28.08.2017

Przy współudziale Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Mońkach, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach zorganizowano akcję honorowego oddawania krwi.

Wczoraj, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach zorganizowano honorowe oddawanie krwi. Do akcji włączyli się mieszkańcy powiatu monieckiego i służby mundurowe. Krew oddały 34 osoby, a 2 zgłosiły się do banku szpiku kostnego . Regio­nal­nemu Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Bia­łym­stoku prze­ka­zano ponad 15 litrów dro­go­cen­nego leku. Ratować ludzkie zdrowie i życie można na wiele sposobów, w tym także poprzez oddawanie krwi. Pamiętajmy, że przekazana kropla krwi daje nadzieję osobom potrzebującym.

Wszystkim honorowym Dawcom krwi składamy serdeczne podziękowania.

Praca w Policji