Policjanci spotykają się z nauczycielami - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotykają się z nauczycielami

Data publikacji 01.09.2017

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 monieccy policjanci uczestniczą w spotkaniach z radami pedagogicznymi szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach działań "Bezpieczna droga do szkoły/domu".

W trosce o bezpieczeństwo uczniów policjanci monieckiej komendy w bieżącym tygodniu odwiedzili szkoły na terenie całego powiatu. Dotychczas mundurowi wzięli udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkołach Podstawowych w Knyszynie, Mońkach, Jasionówce, Goniądzu, Jaświłach oraz w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcących w Mońkach. Funkcjonariusze poruszali tematykę związaną z bezpieczeństwem uczniów, w tym dotyczącą także odpowiedzialności prawnej nieletnich i algorytmu postępowania w sytuacji stwierdzenia popełnienia czynu karalnego i zachowań będących przejawem demoralizacji. Uczestnikom przypomniano o wręczanym w minionym roku szkolnym poradniku dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych.

Praca w Policji