Bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne rozpoczęcie roku szkolnego

Data publikacji 05.09.2017

Wakacje dobiegły końca, rozpoczął się nowy rok szkolny. Po beztroskim wypoczynku, dla dzieci i młodzieży nadszedł czas nauki. Z kolei dla policjantów wrzesień, to miesiąc w którym w sposób szczególny troszczą się o najmłodszych uczniów i ich bezpieczną drogę do szkoły. Każdego roku, gdy kończą się wakacje, a najmłodsi idą do szkoły, policjanci na terenie całego kraju ruszają ze szczególną misją - uczą dzieci jak bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, a potem wrócić do domu. Dlatego monieccy policjanci już rozpoczęli działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży pn. "Bezpieczna droga do szkoły 2017".

Od 1 wrezśnia monieccy policjanci rozpoczęli działania pn.„Bezpieczna droga do szkoły”, po to by zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie naszego miasta i powiatu. O tym jak bezpiecznie korzystać z drogi, uczniowie będą mogli dowiedzieć się podczas spotkań profilaktycznych z funkcjonariuszami, które rozpoczną się w najbliższych dniach. Policjanci i pracownicy monieckiej policji wczoraj spotkali się z młodzieżą podczas uroczystych inauguracji roku szkolnego na terenie powiatu monieckiego. Ponadto wzmożone patrole ruchu drogowego patrolowały rejony szkół, po to by zapewnić bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły oraz zapobiec zakłóceniom porządku publicznego, spożywaniu alkoholu, a także sprzedaży alkoholu osobom małoletnim.

Policjanci zwracają się z apelem do rodziców, by prowadząc swoje pociechy pierwszy raz do szkoły wyraźnie zwracali im uwagę na zagrożenia, jakie pojawiają się na drodze do szkoły - ruchliwe skrzyżowania, przyjmowanie zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego, by uczyli swoje dzieci od początku, jak bezpiecznie dotrzeć i powrócić ze szkoły.

Jednocześnie zwracamy się z apelem do młodzieży, by pierwszy dzień nauki nie był dniem kontaktu z alkoholem, a zachowanie się w miejscach publicznych było zgodne z przyjętymi zasadami.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Policja apeluje do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej rozwagi oraz o poruszanie się dozwoloną prędkością w rejonach szkół. Apelujemy również do uczniów o ostrożne przechodzenie przez jednię, o przekraczanie jezdni w miejscach do tego wyznaczonych.

Zwracamy się również do mieszkańców o informowanie Policji o wszystkich zauważonych przypadkach łamania prawa przez młodzież. Rodziców prosimy o zgłaszanie informacji dotyczących przestępstw, w których ofiarami stają się ich dzieci.

Praca w Policji