EGIDA - 17 - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

EGIDA - 17

Data publikacji 18.09.2017

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem „EGIDA - 17” w Mońkach. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Rano w niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-17”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. I Ćwiczenie pod kryptonimem. „EGIDA-17” było  przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Odbywały się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Łącznie w kraju uczestniczyło w nich 1640 osób. To tzw. rezerwy osobowe.

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach była jedną z wytypowanych jednostek, w której przeprowadzono to przedsięwzięcie. W ćwiczeniu na terenie miasta wzięło udział 20 rezerwistów.

Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Rezerwiści poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Praca w Policji