Wzmożone patrole policyjne w rejonach cmentarzy - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wzmożone patrole policyjne w rejonach cmentarzy

Data publikacji 27.10.2017

Rozpoczęła się policyjna akcja ZNICZ , dlatego monieccy policjanci w ramach codziennej służby patrolowej i obchodowej prowadzą wzmożone obserwacje rejonów cmentarzy. Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo osób odwiedzających groby swoich bliskich i porządek publiczny. Informujemy również o zmianach w organizacji ruchu na terenie powiatu monieckiego w okresie Wszystkich Świętych.

Okres przedświąteczny to czas, kiedy większość z nas porządkuje groby najbliższych. Zajęci porządkami nie zwracamy uwagi na torebki, telefony, dokumenty pozostawiane w pobliżu grobów. Takie zachowanie, to okazja dla złodzieja, dlatego apelujemy o czujność i rozwagę.

Monieccy policjanci, w ramach codziennej służby patrolowej i obchodowej prowadzą wzmożone obserwacje rejonów cmentarzy. Działania prewencyjne mają na celu ograniczenie liczby kradzieży z nagrobków oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających w rejonach nekropolii. Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególnym nadzorem, którego celem  jest zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. "hien cmentarnych".

W trosce o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego policjanci z monieckiej drogówki na terenie powiatu rozpoczęli działania „BŁYSK”. Mają one na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych szczególnie z udziałem pieszych i rowerzystów.

Informujemy, że od 31.10.2017r. do 03.11.2017r. zostają wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zmiany te dotyczą kierujących, którzy zechcą odwiedzić groby bliskich na cmentarzach w Knyszynie i Downarach. W związku z powyższym apelujemy o zwrócenie uwagi na obowiązujące znaki oraz stosować się do poleceń wydawanych przez policjantów.