Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„poMOC, a nie przeMOC” - spotkanie funkcjonariuszy z pracownikami Domów Pomocy Społecznej

Funkcjonariusze monieckiej Policji wspólnie z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, realizując program profilaktyczny „poMOC, a nie przeMOC”, spotkali się z pracownikami Domów Pomocy Społecznej w Mońkach, Mocieszach. Głównym celem spotkania było przybliżenie zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

We wtorek, funkcjonariusze monieckiej Policji wspólnie z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie spotkali się z pracownikami Domów Pomocy Społecznej w Mońkach, Mocieszach i Szpakowie. Spotkanie zorganizowano w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”, którego zasadniczym celem jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze wyjaśnili, jak rozpoznać objawy i skutki przemocy, jak właściwie reagować w tego rodzaju sytuacjach. Omówili również tematykę dotyczącą regulacji prawnych w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”. W trakcie spotkania, uczestnicy zapoznali się z formularzem „Niebieskiej Karty” i praktycznie przećwiczyli jego wypełnianie, w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.