Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień w ramach programu „Mam wybór….wybieram rozsądek” rozstrzygnięty!

Data publikacji 09.01.2018

W dniu 9 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w dużej Sali Monieckiego Ośrodka Kultury przy ul. Białostockiej 25 odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień. Konkurs został zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Odbył się on w formule jednoetapowej - pisemnego testu złożonego z 40 pytań zamkniętych, wielokrotnego wyboru z zakresu tematycznego wymienionego w regulaminie. Honorowym patronatem konkurs objął Starosta Powiatu Monieckiego.

Do konkursu przystąpiło 37 uczestników z Gimnazjów i Szkół Podstawowych w Mońkach, Goniądzu, Trzciannem, Kalinówce Kościelnej, Jasionówce, Jaświłach i Knyszynie.

Komisja wyłoniła na podstawie prawidłowo rozwiązanych testów laureatów:

  • Pierwsze miejsce – Zuzanna Zamojtuk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce,
  • Drugie miejsce – Patrycja Zajkowska ze Szkoły Podstawowej w Trzciannem,
  • Trzecie miejsce – Adrianna Czerech ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach.

Nagrody ufundowały: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Urząd Miasta w Mońkach, Urząd Miasta w Goniądzu, Urząd Miasta w Knyszynie, Urząd Gminy w Jasionówce i Urząd Gminy w Jaświłach. Wsparcia merytorycznego udzieliła Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mońkach.

Nagrody wraz z dyplomami uznania zostały przekazane przez: Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach nadkom. Krzysztofa Kuligowskiego oraz Starostę Powiatowego Andrzeja Daniszewskiego

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wiedzy!!!!Natomiast naszym partnerom i fundatorom dziękujemy za pomoc i wsparcie.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6