Podsumowanie wyników pracy monieckiej Policji za 2017 rok - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wyników pracy monieckiej Policji za 2017 rok

Data publikacji 17.01.2018

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu monieckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nadkom. Bartosz Lorenc, który ocenił efektywność działań Komendy Policji w Mońkach w 2017 roku. W formie prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok. Kolejno zaprezentowano także wyniki pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie finansowe działalności prewencyjnej, wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2017 roku. Na odprawie obecny był również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jacek Kumpiałowski.

Specjalnymi gośćmi na rocznej odprawie tut. jednostki byli mieszkańcy wsi Wólka Piaseczna, którzy z wielkim zaangażowaniem wsparli działania poszukiwawcze osoby zaginionej w listopadzie 2017 roku. Za tę pomoc dziękował Komendant Powiatowy Policji w Mońkach wspólnie ze Starostą Monieckim, którym wręczono okolicznościowe podziękowania i upominki.