Funkcjonariusze spotkali się z rodzicami - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze spotkali się z rodzicami

Data publikacji 18.01.2018

Wczoraj monieccy funkcjonariusze wspólnie z pedagogiem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Mońkach spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Muzycznej w Mońkach. Rozmawiali o uzależnieniach wśród młodych ale również ostrzegali przed oszustwami na wnuczka.

Wczoraj policjanci z Komendy Policji w Mońkach wspólnie z pedagogiem z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej spotkali się na wywiadówce z rodzicami uczniów Szkoły Muzycznej. Przypominali rodzicom  w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Pedagog  z Poradni pedagogiczno – psychologicznej przypomniała rodzicom o sposobach i możliwościach ochrony dzieci przed uzależnieniami. Przez mundurowych omówione zostały kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zapoznano uczestników z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji i jej przejawami.

Policjanci ostrzegali przed oszustami oraz informowali o zjawisku przemocy w rodzinie w ramach programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC” oraz omówili zasady bezpiecznego wypoczunku podczas ferii zimowych.