„Pomagamy – numer 112 wybieramy” - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Pomagamy – numer 112 wybieramy”

Ogólnoeuropejski numer 112 został stworzony po to, aby ratować życie. Łatwy do zapamiętania ma służyć nam wtedy, gdy sami czujemy zagrożenie lub ratujemy kogoś drugiego. Niestety ze świadomością tego faktu nadal nie jest dobrze. Ważne jest, aby jak najwcześniej edukować dzieci, dlatego Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach wspólnie z Komendą Państwową Powiatowej Straży Pożarnej zorganizował konkurs propagujący wiedzę na temat numeru 112.

Celem konkursu było zachęcenie nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematyką numeru alarmowego 112, propagowanie i promowanie numeru i skierowanie uwagi najmłodszych na rodzaj niesionej pomocy przez nr 112, sposób zgłaszania zagrożeń i przebieg rozmowy z operatorem numeru alarmowego 112.Ważne jest także uczulenie najmłodszych na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy ale także rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach uroczyście podsumowano konkurs plastyczny pn. „Pomagamy – numer 112 wybieramy”  skierowany do sześciolatków z Moniek i gminy Mońki. Zwycięzcy konkursu – przedszkolaki z Przedszkola „Bajeczka” otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Moniek oraz kaski przekazane przez Komendę Wojewódzka Policji w Białymstoku.