„Mam wybór…..wybieram rozsądek” - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór…..wybieram rozsądek”

Data publikacji 23.02.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, wspólnie z przedstawicielami Poradni Pedagogiczno–Psychologicznej w Mońkach, prowadzą w lutym zintensyfikowane działania w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Głównym tematem zajęć prowadzonych zarówno z młodzieżą, jak też z dorosłymi były m.in. kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich.

Monieccy policjanci z Wydziału Prewencji prowadzą w lutym zintensyfikowane działania w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”. W tym miesiącu mundurowi spotkali się m.in. z  uczniami Gimnazjum w Krypnie oraz z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i Zespołu Szkół w Krypnie.

W czasie prelekcji funkcjonariusze omówili przede wszystkim kwestie prawne wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uczniowie zapoznani również zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego”, „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji oraz z jej przejawami.

Z kolei przedstawiciele Poradni Pedagogiczno–Psychologicznej w Mońkach przedstawili pełnoletnim odbiorcom prelekcji czynniki mające wpływ na podejmowanie zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież, a także omówili z nimi  sposoby wzmacniania czynników chroniących dziecko przed uzależnieniami.

Spotkanie było też doskonałą okazją do promowania wśród uczniów zawodu policjanta.