Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie bezdomnych zwierząt z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Data publikacji 29.03.2018

Wczoraj dzielnicowi z Goniądza i funkcjonariusze Wydziału Prewencji spotkali się z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Ełku i Grajewa. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie działań edukacyjno – profilaktycznych dotyczących opieki i bezdomności zwierząt z terenu powiatu monieckiego w związku z licznymi zgłoszeniami problemu wałęsających się psów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wczorajsze spotkanie, zainicjowane przez dzielnicowych z Goniądza w związku z licznymi zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, problemu bezpańskich psów z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Ełku i Grajewa, było dobrą okazją do nawiązania współpracy w zakresie działań edukacyjno – profilaktycznych związanych z opieką i bezdomnością zwierząt z terenu powiatu monieckiego. Na spotkaniu zostały poruszone tematy właściwej opieki nad zwierzętami i egzekwowania jej w sferze prawnej oraz sposobów działania w przypadku ujawnienia bezdomnego lub krzywdzonego zwierzęcia. Rozmowy zakończyły się pomysłem opracowania i wdrożenia w kwietniu 2018 r. innowacyjnego programu profilaktycznego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach pn. „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”. Warto dodać, że problem bezdomności oraz sposób sprawowania opieki nad zwierzętami należą do działań priorytetowych dzielnicowych z gmin: Mońki, Goniądz i Jaświły.