Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Monieccy policjanci zainaugurowali program profilaktyczny „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna” w szkole w Goniądzu

Na pytanie: kto ma w domu pieska lub inne zwierzątko? - wszystkie dzieci podniosły ręce. Tak rozpoczęło się spotkanie, którym w związku z obchodami 4 kwietnia Dnia Bezdomnych Zwierząt monieccy funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zainaugurowali program profilaktyczny pn. „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”. Przed spotkaniem podpisano listy intencyjne z Prezesem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.

Celem w/w programu jest wzrost wiedzy i świadomości wśród najmłodszych i dorosłych mieszkańców powiatu monieckiego w zakresie humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz konsekwencjach prawnych wynikających  z niewłaściwej opieki nad zwierzętami, zrozumienie pojęcia ochrony przyrody i uzasadnienie potrzeby tej ochrony. Ponadto kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt i roślin jako dobra narodowego.

Do wspólnej pracy w charakterze parterów programu zaproszono nie tylko szkoły z terenu powiatu monieckiego, ale również Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biebrzański Park Narodowy i Nadleśnictwo Knyszyn.

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano nie tylko spotkania i pogadanki z młodzieżą i dorosłymi, ale również pikniki edukacyjne,  szkolenia, kampanię  informacyjną. Wszystko po to, aby poprzez edukowanie, zapobiegać krzywdzeniu zwierząt, a także rozwijać wrażliwość oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska i pogłębiać wiedzę przyrodniczą oraz konsekwencje prawne wynikające z bieżących przepisów.

Dzisiejsze spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy zadawali mnóstwo pytań. Na zakończenie prelekcji dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i gadżety profilaktyczne.