Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na esej pn. „Chciałbym być Policjantem, ponieważ…” rozstrzygnięty

Chcąc uczcić rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawy o Policji w dniu 6 kwietnia 1990 roku, która powołała Policję, likwidując jednocześnie Milicję Obywatelską dzisiaj, w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na esej pn. „Chciałbym być policjantem, ponieważ……”

Celem konkursu była promocja zawodu Policjanta, rozbudzenie zainteresowań zagadnieniami z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, zachęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wykorzystania dostępnych możliwości poznania zagadnień z zakresu prawa, rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych zagadnień na język pisany.

Konkurs adresowany był do mieszkańców powiatu monieckiego w wieku 16-19 lat. Uczestnicy przygotowali samodzielne prace pisemne (esej) inspirowane własnymi obserwacjami i dostępnymi informacjami.

Spośród nadesłanych prac konkursowych komisja po burzliwej debacie wyłoniła trzech laureatów:

I miejsce:  Konrad Marcin Karwacki kl II B LO w Mońkach,

II miejsce : Paweł Wysocki, kl. III Gimnazjum w Knyszynie,

III miejsce:  Izabela Brakoniecka kl. IV TŻ, Technikum w Mońkach

Nagrody w postaci biletów na wyjazd studyjny do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, karnetów na basen ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach oraz gadżetów przekazanych przez Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Białymstoku wręczył Komendant Powiatowy Policji w Mońkach kom. Grzegorz Malinowski i I Zastępca Komendanta nadkom. Krzysztof Kuligowski.

Fragmenty najlepszego eseju zostaną opublikowane w miesięczniku Policja 997, a fotorelacja z wyjazdu laureatów do WSPOL w Szczytnie już wkrótce na naszej stronie. Zapraszamy.