Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak zapobiegać zjawiskom hejtu i przemocy w Internecie na konferencji „Bez nienawiści w realu i na portalu”

Data publikacji 29.05.2018

Realizując założenia programu profilaktycznego „Bez nienawiści w realu i na portalu” Wydział Prewencji tut. KPP zorganizował w dniu dzisiejszym konferencję, w świetlicy internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach poświęconą reakcji na hejt i mowę nienawiści w dzisiejszej rzeczywistości.

Konferencja miała na celu przedstawienie koncepcji programu oraz miała charakter szkoleniowy i dotyczyła aspektów prawnych cyberprzemocy i hejtu w świetle obowiązujących przepisów oraz tworzenia szkolnej strategii radzenia sobie z cyberprzemocą i zagrożeniami płynącymi z mediów. Odbiorcami konferencji byli dyrektorzy i kadra pedagogiczna  wszystkich szkół z powiatu monieckiego. Specjalnym zaproszonym prelegentem była Pani Małgorzata Leszko z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, współautorka raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”, Robert Ćwikowski z Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży „Noeza” w Białymstoku oraz Ewa Bartnik Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach.

Konferencja była bardzo dobrą okazją do wypracowania nowych form współpracy oraz integracji środowiska lokalnego wokół problemu mowy nienawiści i cyberprzemocy, który jest wszechobecny.

W czasie spotkania za pośrednictwem Pani Dyrektor Szkoły w Trzciannem przekazano nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy w Trzciannem za zajęcia pierwszego miejsca dla Natalii Sadowskiej uczennicy klasy VII ze Szkoły w Trzciannem za opracowanie logo do programu „Bez nienawiści w realu i na portalu”. Poczęstunek na konferencję dofinansowało Starostwo Powiatowe w Mońkach.