Razem przeciwko bezdomności zwierząt – działania monieckiej Policji - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciwko bezdomności zwierząt – działania monieckiej Policji

Data publikacji 15.06.2018

Wczoraj funkcjonariusze z Moniek spotkali się z wychowankami Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, które są wolontariuszkami w Schronisku „Green-House” w Krzeczkowie. Tego typu spotkania mają na celu edukację i zapobieganie bezdomności oraz przemocy wobec zwierząt.

Jaki cel chcemy osiągnąć? Wyuczenie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności. W ramach programu profilaktycznego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach: „Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna”, policjanci spotkali się z wychowankami Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, które są wolontariuszkami w Schronisku „Green-House” w Krzeczkowie. Na spotkaniu zostały poruszone tematy właściwej opieki nad zwierzętami i egzekwowania jej w sferze prawnej oraz sposobów działania w przypadku ujawnienia bezdomnego lub krzywdzonego zwierzęcia. Wszyscy możemy pomagać i edukować niezależnie od wieku. Im nas więcej tym więcej możemy zdziałać.