Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stop uzależnieniom - 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Data publikacji 27.06.2018

W związku z obchodzonym 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii funkcjonariusze KPP w Mońkach przypominają, iż zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie. Każdego roku na świecie tysiące osób umiera z powodu chorób związanych z używaniem narkotyków.

Narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające nie są problemem szeroko rozpowszechnionym. Do użycia jakiegokolwiek narkotyku przyznaje się niewiele osób. Sięganie po narkotyki, nawet w sposób okazjonalny, wiąże się z ryzykiem zdrowotnym. Te najpoważniejsze to przypadki zgonów, zatruć lub zakażeń. Używanie narkotyków wpływa także negatywnie na codzienne funkcjonowanie - zaburza relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami oraz upośledza umiejętności konieczne do zdobywania wykształcenia i zawodu.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w imieniu Ministra Zdrowia,  prowadzi działalność zapobiegawczą w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnia na poziomie ogólnopolskim programy o potwierdzonej skuteczności – programy wczesnej interwencji, programy profilaktyczne i terapeutyczne, takie jak „Fred goes net”. Ten ostatni jest realizowany również przy współpracy z Policją.

Program ma formę 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia: konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania, indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych, praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy.

Program jest upowszechniany i koordynowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, agendę Ministra Zdrowia. Program został w Polsce wdrożony po raz pierwszy przez Krajowe Biuro w ramach międzynarodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczyło kilkanaście krajów europejskich.

Informacje na temat programu:  www.programfred.pl,  http://www.lwl.org/FreD