Bezpieczne wakacje z moniecką Policją - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje z moniecką Policją

Monieccy funkcjonariusze wzięli udział w inauguracji wakacji zorganizowanej przez Moniecki Ośrodek Kultury wspólnie z Radą Miejską w Mońkach. Funkcjonariusze w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje 2018” przez całe wakacje będą czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

W ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje 2018” funkcjonariusze czuwając nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży będą prowadzić kontrole: stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci i młodzież, miejsc wypoczynku, punktów sprzedaży alkoholu pod kątem dostępu do niego osób poniżej 18 roku życia, miejsc masowej rozrywki pod kątem naruszania ładu i porządku publicznego, zwłaszcza przestępczości narkotykowej oraz spożywania alkoholu przez nieletnich oraz inicjować działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego małoletnich oraz aktywne włączanie się  w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Policjanci wezmą udział w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych, które mają zachęcić młodych ludzi do bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Przygotowali i zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursach, turniejach i projektach profilaktycznych, które niewątpliwie poprzez przystępny przekaz zwiększą ich wiedzę na temat bezpieczeństwa i unikania zagrożeń.

Dzisiaj  o godzinie 11:00 na placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Mońkach odbyła się uroczysta inauguracja wakacji. Głównym organizatorem imprezy był Moniecki Ośrodek Kultury w Mońkach wspólnie z Burmistrzem Miasta, Radą Miejską w Mońkach. Na placu zabaw zgromadziła się liczna grupa dzieci, która aktywnie i z uśmiechem na twarzy uczestniczyła w konkursach i zabawach organizowanych m.in. przez Policję. Monieccy policjanci przypomnieli dzieciakom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw. Towarzyszące całemu przedsięwzięciu uśmiechy, zaangażowanie oraz radość najmłodszych świadczyły o właściwym kierunku przedsięwzięcia.