Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja zawodu policjanta oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa podczas Dni Moniek

W niedzielę, podczas corocznych obchodów Dni Moniek, monieccy policjanci zorganizowali stoisko profilaktyczno – promocyjne, na którym oprócz promowania zawodu policjanta i założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W działaniach wspierali ich pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mońkach.

Dni Moniek były doskonałą okazją dla monieckich policjantów do zorganizowania spotkania ze społeczeństwem i  promowania zawodu policjanta oraz narzędzi ułatwiających  lokalnej  społeczności kontakt  z  Policją. Zorganizowane  wspólnie z pracownikami SANEPID-u stoisko  odwiedziło wiele osób,  którym zaprezentowano zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.  Zainteresowani mogli również dowiedzieć się jakie są zasady i  tryb rekrutacji do służby w Policji. Moniecka drogówka przypominała również o obowiązku noszenia odblasków  oraz  zwracała uwagę na  bezpieczne zachowanie się na drodze szczególnie w okresie wakacyjnym.