„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” i „Bezpieczny PAS(ażer)”. - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” i „Bezpieczny PAS(ażer)”.

Wczoraj moniecka „drogówka” włączyła się do ogólnopolskich działań profilaktyczno-informacyjnych pod nazwą „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” oraz „Bezpieczny PAS(ażer)”, które potrwają do 24 lutego. Działania są ściśle powiązane z policyjną akcją „Bezpieczne Ferie 2019”.

Aby podróż była bezpieczna zarówno kierujący jak i pasażerowie powinni stosować się do zasad i warunków wynikających ze specyfiki podróżowania. Od wczoraj na terenie woj. podlaskiego prowadzone są działania skierowane do kierujących pojazdami w transporcie zbiorowym i indywidualnym oraz do pasażerów, do których aktywnie włączyli się monieccy policjanci. Dotyczą one m. in.:

  • właściwego przygotowania pojazdu do drogi, jego stanu technicznego, zabezpieczenia przewożonego sprzętu, stosowania pasów bezpieczeństwa, fotelików bezpieczeństwa i innych urządzeń przytrzymujących;
  • dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze (atmosferycznych, związanych
    z natężeniem ruchu czy innymi utrudnieniami…);
  •  zagrożeń wynikających z rozproszenia uwagi podczas kierowania pojazdem, wpływu zachowań pasażera na bezpieczeństwo podczas jazdy, kształtowania właściwych postaw kierujących oraz pasażerów;
  • kreowania życzliwych postaw na drodze oraz wzmacniania poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Niestety. Pomimo licznych apeli w miniony weekend na terenie powiatu monieckiego doszło do trzech zdarzeń drogowych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.