Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FERYJNE POGOTOWIE BEZPIECZEŃSTWA - RATOWNICTWO LODOWE Z MONIECKIMI POLICJANTAMI I STRAŻAKAMI

Data publikacji 18.01.2019

Przed nami ferie zimowe, a wraz z nimi czas wolny od nauki. Mając powyższe na uwadze, a przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, monieccy policjanci i strażacy spotkali się z uczniami klas 8 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach nad zbiornikiem wodnym w rejonie Moniek. Rozmawiając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, zaprezentowali pokaz działań ratowniczych osoby tonącej na obszarach zalodzonych.

Zbliżają się ferie zimowe, dlatego monieccy policjanci mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spotykają się z nimi i stale przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie zimy. Młodość rządzi się swoimi prawami, czasem nie myśląc o konsekwencjach, dlatego mundurowi rozmawiając z ośmioklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach, skupili się na zagrożeniach w rejonie zbiorników wodnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym celu wspólnie z monieckimi strażakami, zorganizowali pokaz, który został przeprowadzony na zamarzniętym zbiorniku wodnym Oczyszczalni Ścieków w Mońkach. Policjanci i strażacy, ubrani w specjalne kombinezony wchodzili do lodowatej wody, aby po chwili uczestniczyć w improwizowanej akcji ratowniczej. Pokaz polegał na faktycznym wyciągnięciu z wody osoby znajdującej się w tzw. przerębli lodowej przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz przy użyciu znajdujących się „w zasięgu ręki” innych pomocnych przedmiotów. Zaprezentowany został też sposób samodzielnego wyjścia z przerębla. Prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwracali na umiejętne poruszanie się po lodzie o różnej grubości, asekurację ratującego i bezpieczną ewakuację ratowanego. 

Powyższe działania były także dobrą okazją do przypomnienia uczniom i ich opiekunom jak ważne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest noszenie odblasków.