Bezpieczne ferie zimowe z Policją – zapraszamy do wspólnych zabaw - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie zimowe z Policją – zapraszamy do wspólnych zabaw

Data publikacji 25.01.2019

Monieccy policjanci prowadzą działania profilaktyczne w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku". Celem tych działań jest promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z rekreacji zimowej. Mimo, iż w powiecie monieckim nie ma stoków narciarskich to policjanci mimo wszystko edukują, jak bezpiecznie należy spędzać ferie zimowe. Podczas spotkań informują o trwającym konkursie plastyczno – fotograficznym „Stok nie jest dla bałwanów”. Ponadto zachęcamy do wzięcia udziału w grze miejskiej, która odbędzie się 1 lutego w Goniądzu. Start godzina 10:00 spod Gminnego Ośrodka Kultury.

W związku z trwającymi feriami, monieccy policjanci prowadzą działania profilaktyczne w ramach kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku". Celem tych działań jest promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z rekreacji zimowej. Mimo, iż w powiecie monieckim nie ma stoków narciarskich to policjanci mimo wszystko organizują spotkania, w trakcie których udzielają cennych wskazówek jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych oraz przypominają o przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Jednym z elementów powyższej akcji jest konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),

b) kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Ponadto zachęcamy do wzięcia udziału w grze miejskiej, która odbędzie się 1 lutego w Goniądzu. Start godzina 10:00 spod Gminnego Ośrodka Kultury.