O PRZEMOCY W RODZINIE NA DEBACIE SPOŁECZNEJ - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O PRZEMOCY W RODZINIE NA DEBACIE SPOŁECZNEJ

Monieccy funkcjonariusze w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach zorganizowali dzisiaj debatę społeczną pn. „Prawidłowa realizacja procedury Niebieska Karta – współpraca międzyinstytucjonalna, założenia programu „poMOC, a nie przeMOC”. Skierowana była ona do pracowników socjalnych.

Dzisiaj o godzinie 11.00 w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Mońkach funkcjonariusze tut. KPP zaprosili pracowników socjalnych z całego powiatu monieckiego na  debatę społeczną pn. „Prawidłowa realizacja procedury Niebieska Karta – współpraca międzyinstytucjonalna, założenia programu „poMOC, a nie przeMOC”. Głównym założeniem spotkania było wypracowanie dobrych praktyk i pogłębienia współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, między instytucjami jakimi są Ośrodki Pomocy Społecznej i Policja. Przyświeca nam jeden cel – mówimy NIE przemocy. W czasie spotkania zostały  również omówione założenia programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC”. Spotkanie o charakterze roboczym przyniosło wiele korzyści, wspólnie zostały ustalone nowe zasady jak współpracować, aby jeszcze lepiej pomagać tym, którzy naszej pomocy potrzebują.