„Masz prawo do mediacji” - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Masz prawo do mediacji”

Data publikacji 21.10.2019

17 października to kulminacja Tygodnia Mediacji, który rozpoczął się 14, a zakończył 18 października. Tego właśnie dnia pracownicy monieckiej Policji wspólnie z mediatorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Mońkach. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym.

Tradycja obchodzenia Międzynarodowego Dnia Mediacji w każdy trzeci czwartek października istnieje na świecie od 2005 r. Z tego powodu pracownicy monieckiej Policji cyklicznie organizują spotkania wspólnie z mediatorem sądowym. 17 października uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Mońkach mogli zapoznać się z metodami pracy mediatora sądowego oraz sposobem wykorzystywania mediacji w konfliktach rówieśniczych. Specjalnie zorganizowane przez mediatora scenki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Spotkanie te miało na celu przekazanie tajników konstruktywnego rozwiązywania problemów, a tym samym zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży. Poruszone zostały tematy dotyczące między innymi praktycznego zastosowania instytucji mediacji w pracy organów wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiono zalety i ograniczenia związane z wdrażaniem procedury mediacyjnej w postępowaniu prowadzonym przez Policję. Spotkanie było też dobrą okazją do omówienia poszczególnych etapów doboru do służby osobom zainteresowanym wstąpieniem do Policji.

  • na zdjęciu widoczni uczniowie, mediator sądowy i pracownik KPP Mońki