MONIECKA POLICJA APELUJE: OSTROŻNIE Z FAJERWERKAMI - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MONIECKA POLICJA APELUJE: OSTROŻNIE Z FAJERWERKAMI

Data publikacji 30.12.2019

Jutro zabawa sylwestrowej, która dla wielu nie może odbyć się bez fajerwerków. Dlatego moniecka policja apeluje o dużą rozwagę przy używaniu petard i fajerwerków. Korzystajcie odpowiedzialnie, aby huczna zabawa nie zakończyła się tragicznie.

PRZYPOMINAMY, że aby właściwie korzystać z petard, należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która musi być w języku polskim. ZAWSZE I BEZWZGLĘDNIE sprawdzaj czy fajerwerki posiadają polski atest!! Oddalaj się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku /petardy. Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych osób oraz nie wywołają pożaru. Bądź świadomy, że niewłaściwe i nieuprawnione używanie materiałów pirotechnicznych może skutkować odpowiedzialnością karną!

Ustanowiony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Zakaz ten nie obowiązuje JEDYNIE 31 grudnia i 1 stycznia.

Wszystkie osoby naruszające ten zakaz i strzelające z petard będą odpowiadały jako sprawcy wykroczenia na podstawie:

art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r., poz. 1094, ze zm.) – zakłócenie spokoju, porządku, spoczynku nocnego; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, ograniczenie wolności (1 miesiąc) albo grzywna od 20 do 5.000 zł;

art. 82 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub naruszanie przepisów przeciwpożarowych; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana;

art. 83 Kodeksu wykroczeń – nieostrożne obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, łatwozapalnymi, wykraczanie przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów; sankcje: areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 20 do 5.000 zł albo nagana.

KTO MOŻE KUPIĆ FAJERWERKI I SZTUCZNE OGNIE!

Osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem potwierdzającym jej tożsamość i wiek (18 lat). Sprzedawca ma obowiązek w przypadku wątpliwości poprosić o dowód tożsamości z którego ma wynikać że kupujący jest pełnoletni.

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim jest PRZESTĘPSTWEM zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wyroby takie mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość.

CZYM RYZYKUJEMY JEŚLI W SPOSÓB NIEOSTROŻNY, NIEODPOWIEDZIALNY I NIEWŁAŚCIWY ODPALIMY FAJERWERKI LUB PETARDY?

Do najczęstszych urazów powstałych w wyniku nieodpowiedzialnego obchodzenia się z fajerwerkami należą:

urazy oczu połączone z oparzeniami chemicznymi i termicznymi;

poparzenia górnych dróg oddechowych, rąk, głowy;

urazy, rany szarpane rąk, głowy i nóg skutkujące niejednokrotnie długim i trudnym leczeniem a w skrajnych przypadkach amputacją palców lub kończyn.

Nie ryzykuj utraty zdrowia i sprowadzenia niebezpieczeństw na siebie i inne osoby!

W okresie sylwestrowo – noworocznym policjanci prowadzą kontrole punktów sprzedaży wyrobów pirotechnicznych oraz wręczać ulotki informacyjne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z „fajerwerkami”.