Aktualności

O zawodzie policjanta i Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa podczas uroczystości w Goniądzu

Data publikacji 02.03.2020

W niedzielę podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterów Ziemi Goniądzkiej, monieccy policjanci zorganizowali stoisko profilaktyczno – promocyjne, na którym omówili etapy przyjęcia do służby w Policji oraz założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterów Ziemi Goniądzkiej była dobrą okazją dla monieckich policjantów do zorganizowania spotkania ze społeczeństwem i promowania zawodu policjanta oraz narzędzi ułatwiających lokalnej społeczności kontakt z Policją. Stoisko odwiedziło wiele osób, którym zaprezentowano zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Zainteresowani mogli również dowiedzieć się, jakie są zasady i etapy rekrutacji do służby w Policji. Mundurowi przestrzegali również, jak nie stać się ofiarą oszustów, którzy stale wymyślają coraz to nowsze sposoby, aby wyłudzić pieniądze. Policjanci rozdając odblaski przypominali o tym, jak ważne są one dla naszego bezpieczeństwa oraz zwracali uwagę na bezpieczne zachowania na drodze.

  • policjanta pokazuje jak działa kmzb
  • na zdjęciu policjantka rozmawia z lokalnymi mieszkańcami, na zdjęciu widoczna promocja kmzb i zawodu policjanta
  • na zdjęciu policjanta wręcza mężczyźnie ulotkę dot. oszustw