ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ŚLUBOWANIE POLICJANTÓW

Data publikacji 17.11.2020

W Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Słowa roty wypowiedziało 4 policjantów. Niebawem odbędą szkolenie, po którym powrócą do macierzystej jednostki.

Dziś, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, odbyła się uroczystość ślubowania 4 nowych policjantów przyjętych do służby. Akty ślubowania wręczył Komendant Powiatowy Policji w Mońkach inspektor Artur Maksymiuk. Funkcjonariusze ślubowali: „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. Aby wstąpić w szeregi Policji, młodzi adepci przeszli przez trudny proces rekrutacji, złożony z kilku etapów. Musieli wykazać się nie tylko wiedzą i sprawnością fizyczną, ale także predyspozycjami psychicznymi. Nowi funkcjonariusze po ukończeniu szkolenia podstawowego powrócą do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpoczną służbę.

Podczas ślubowania Komendant Powiatowy Policji w Mońkach insp. Artur Maksymiuk, pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru zawodu. Życzył im wielu sukcesów w służbie, przypominając wzory zachowania jakimi powinien kierować się funkcjonariusz Policji.

  • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • złożenie meldunku Komendantowi
  • uroczyste ślubowanie
  • uroczyste ślubowanie
  • uroczyste ślubowanie