ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH - WIRTUALNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH - WIRTUALNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

Data publikacji 25.11.2020

Moniecka profilaktyk rozmawiała z młodzieżą o bezpieczeństwie za pomocą komunikatora internetowego. Wirtualne spotkanie było okazją do omówienia zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

Dzisiaj, w trakcie spotkania online moniecka profilaktyk rozmawiała z uczniami klas 6 i 7 Szkoły Podstawowej w Dolistowie, o niebezpieczeństwach jakie czyhają na użytkowników komunikatorów internetowych i portali społecznościowych. Uczniowie poznali pojęcia demoralizacji i odpowiedzialności prawnej nieletnich. Dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze może zastosować sąd, wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz osób przejawiających demoralizację.

  • profilaktyk podczas zajęć online