KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – TY ZGŁASZASZ, MY REAGUJEMY - Aktualności - KPP Mońki

Aktualności

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA – TY ZGŁASZASZ, MY REAGUJEMY

Data publikacji 24.02.2021

Monieccy policjanci niemal codziennie otrzymują nowe zgłoszenia, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 2020 roku naniesionych zostało prawie 700 zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa. Sygnały nanoszone przez mieszkańców naszego regionu za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji, są na bieżąco weryfikowane przez policjantów. W 2020 roku funkcjonariusze otrzymali prawie 700 zgłoszeń. Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców powiatu monieckiego zagrożeniami były spożywanie alkoholu miejscach niedozwolonych 145 oraz przekraczanie prędkości 115. Liczna grupa zgłoszeń dotyczyła wałęsających się bezpańskich psów, grupowania się nieletnich, używania środków odurzających oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, między innymi: niewłaściwej infrastruktury drogowej 34 oraz nieprawidłowego parkowania.

Każde zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jest szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Tak było również w przypadku zgłoszeń dotyczących przekroczenia prędkości. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego potwierdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i wyeliminowali z ruchu nieodpowiedzialnych kierowców.

Korzystanie z Mapy jest bardzo proste. Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastąpią jednak potrzeby pilnej interwencji Policji, szczególnie kiedy zagrożone jest życie i zdrowie. W tych przypadkach należy wybrać numer alarmowy 112.