I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji - KPP Mońki

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Data publikacji 19.06.2013

nadkom. Krzysztof KULIGOWSKI

Pierwszy Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Al. Niepodległości 7 pokój 106

tel. (85) 670-37-24, e - mail: krzysztof.kuligowski@monki.bk.policja.gov.pl 

Przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godz. 15:00 - 17:00