Wydział Prewencji - KPP Mońki

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Data publikacji 31.10.2012

Wydział Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Al. Niepodległości 7

19-100 Mońki

tel. (85) 670-37-06

fax (85) 670-37-04