Służba w Policji - Służba w policji - KPP Mońki

Służba w policji

Służba w Policji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ja,obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązkówpolicjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony KonstytucjąRzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jegoobywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubujępilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organomRzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywaćrozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą,honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etykizawodowej."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SŁUŻBA W POLICJI

 

Wszelkich informacji w sprawach rekrutacji do służby w Policji udzielają:

Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

Al. Niepodległości 7
19 – 100 Mońki
w godzinach 7:30 - 15:30
tel. (085) 670 37 05

e-mail: komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w 2017 roku

link do strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - kliknij tu

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------