Kontakt - KPP Mońki

Kontakt

Zespół ds. wykroczeń, nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach

mł. asp Sylwia Joanna Świerzbińska - problematyka nieletnich, profilaktyka, koordynator programu "Wakacyjne pogotowie bezpieczeństwa", tel 85 670 37 43

Ewa Niemotko - profilaktyka, koordynator zagadnień zw. z prawami człowieka, handlu ludźmi, profilaktyka, koordynator programu "Mam wybór.. wybieram rozsądek", "Bez nienawiści w realu i na portalu", "Przyroda jest wieczna, gdy jest bezpieczna" tel. 85 670 37 47

 

mł.asp. Izabela Malinowska - samodzielne stanowisko ds. informacyjno - prasowych, Koordynator procedury "Niebieska Karta", koordynator programu "PoMOC, a nie PrzeMOC", profilaktyka tel 85 670 37 47