asp. Mariusz Bierdzio - Jaświły - KPP Mońki

asp. Mariusz Bierdzio

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. Mariusz Bierdzio

Rejon Dzielnicowego nr 4

Dzielnicowy gminy Jaświły 

tel. kom. 885-997-309

e-mail: dzielnicowy.goniadz2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 4

 

Zagrożenie:

- niezachowywanie zwykłych oraz nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli oraz psy bezpańskie na terenie gminy Jaświły.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego,

- organizowanie spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą szkolną,

- organizowanie służb z podmiotami pozapolicyjnymi.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi: Urzędem Gminy w Jaświłach, Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Grajewie, Szkołą Podstawową w Jaświłach, Schroniskiem GREEN House w Krzeczkowie oraz z Sołectwami gminy Jaświły.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bagno
Bobrówka
Brzozowa
Dolistowo Nowe
Dolistowo Stare
Dzięciołowo
Gurbicze
Jadeszki
Jaświłki
Jaświły
Mikicin
Mociesze
Moniuszki
Radzie
Romejki
Rutkowskie Duże
Rutkowskie Małe
Starowola
Stożnowo
Szaciły
Szpakowo
Zabiele