asp. szt. Adam Lewocz - Krypno - KPP Mońki

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. (85) 670-41-26

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- spożywanie alkoholu w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie Kościelnym nr 48, zakłócanie porządku, niszczenie mienia, zaśmiecanie terenu oraz zażywanie przez młodzież środków odurzających.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów od mieszkańców Krypna Wielkiego oraz Krypna Kościelnego, własnego rozpoznania rejonu służbowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,

- spotkania z mieszkańcami Krypna Wielkiego oraz Krypna Kościelnego,

- spotkania z pracownikami GKRPA,

- wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krypnie - działania profilaktyczne i kontrole w zakresie własnych kompetencji,

- Urząd Gminy w Krypnie - działania profilaktyczne w zakresie własnych kompetencji.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty