st. sierż. Andrzej GOŁĘBIEWSKI - rejon nr 8 - KPP Mońki

rejon nr 8

st. sierż. Andrzej GOŁĘBIEWSKI

Data publikacji 06.09.2012

st. sierż. Andrzej GOŁĘBIEWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 8

Dzielnicowy gminy Goniądz

tel. 47 71-21-113

tel. kom. 885-997-313

e-mail: dzielnicowy.goniadz1@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 8

Zagrożenie:

- kłusownictwo lądowe, wodne oraz szkodnictwo leśne na terenie gminy Goniądz, w szczególności na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otulinie, rzece Biebrza oraz kompleksach leśnych.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, prowadzonych postępowań karnych, informacji własnych, zgłoszeń zaznaczonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rejestru zdarzeń drogowych..

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 września 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zaplanowane działania:

 • wrzesień 2020 – służby na rz. Biebrza przy wykorzystaniu łodzi policyjnej oraz współdziałanie ze Strażą BPN i Strażą Leśną, kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • wrzesień, październik 2020 – zaangażowanie strażników BPN oraz strażników Straży Leśnej do spotkań z dziećmi i młodzieżą w SP Downary i Goniądz, w celu przekazania informacji odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa podczas ujawnienia rannego dzikiego zwierzęcia oraz zagrożeń związanych z szeroko pojętym kłusownictwem oraz szkodnictwem leśnym. Omówienie miejsc w których może dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • listopad, grudzień 2020 – Spotkania informacyjne z sołtysami wsi gminy Goniądz. Kontrole rejonów zagrożonych kłusownictwem i szkodnictwem leśnym. Wspólne działania ze Strażą BPN, Strażą Rybacką oraz Strażą Leśną. Wystosowanie wystąpienia do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Grzędach oraz Zarządu Dróg adekwatnie do ujawnionych miejsc w których należałoby usytuować oznaczenie informacyjne o dzikich zwierzętach. Kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 •  styczeń, luty 2020/2021 – kontrola rejonów rz. Biebrza pod kątem kłusownictwa wodnego,
 • 19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk, działania profilaktyczne
 • 21-23 września Sprzątanie Świata, działania profilaktyczne
 • 4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt, działania profilaktyczne
 • Przez cały okres planu - spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Goniądz,

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, nawiązanie kontaktu i podjecie wspólnych działań profilaktycznych w SP Downary i SP w Goniądzu z dziećmi oraz młodzieżą ramach spotkań środowiskowych,
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach, nawiązanie kontaktu i współpracy w przypadku ujawnienia rannych zwierząt,
 • Straż Biebrzańskiego Parku Narodowego – służby na rz. Biebrza, w tym przy wykorzystaniu łodzi policyjnej, służby na terenie parku oraz jego otulinie,
 • Straż Rybacka – angażowanie do wspólnych służb,
 • SP Downary i SP Goniądz – Spotkanie edukacyjno – informacyjne z dziećmi i młodzieżą,
 • KPP Mońki, Urząd Gminy w Goniądzu – informacja na stronie internetowej,
 • Sołtysi i Rady Sołeckie – opracowanie ewentualnego wystąpienia o zaangażowanie w kampanię informacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej oraz wypracowanie braku społecznego przyzwolenia na zjawiska uciążliwe społecznie,
 • Nadleśnictwo Knyszyn –  nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej podczas spotkań społecznych, w tym w SP Downary i SP Goniądz,
 • Straż Leśna – angażowanie do wspólnych służb oraz udział w kampanii informacyjnej,
 • Koła łowieckie– nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej w ramach spotkań społecznych,
 • Zarząd Dróg – opracowanie ewentualnego wystąpienia o umieszczenie odpowiedniego oznakowania dróg, informującego o zagrożeniu.

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu zmniejszeniu ryzyka utonięć na rzece Biebrza w podległym terenie oraz zwiększeniu świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń występujących na terenach przywodnych.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Białosuknia
Budne
Dawidowizna
Doły
Downary
Downary Plac
Klewianka
Kramkówka Duża
Kramkówka Mała
Krzecze
Łazy
Mierkienniki
Olszowa Droga
Osowiec
Osowiec Twierdza
Owieczki
Piwowary
Płochowo
Smogorówka Dolistowska
Smogorówka Goniądzka
Szafranki
Uścianek
Wojtówstwo
Wólka Piaseczna
Wroceń