asp. szt. Krzysztof Dawidowski - rejon nr 9 - KPP Mońki

rejon nr 9

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

Data publikacji 06.09.2012

 asp. szt. Krzysztof DAWIDOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 9

Dzielnicowy gminy Trzcianne

tel. kom. 885-997-314

e-mail: dzielnicowy.goniadz4@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 9

 

Zagrożenie:

powstawanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Trzcianne.

Źródło informacji zagrożenia:

- ustalenia własne dzielnicowego oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

-od dnia 1 lutego 2019 do dnia 01 sierpnia 2019 roku

Zaplanowane działania :

- luty - marzec 2019 - szczegółowa analiza zagrożenia związanego z występowaniem zjawiska dzikich wysypisk na terenie gm Trzcianne, wzmożona kontrola rejonu służbowego,pod kątem ujawnienia miejsc wysypywania śmieci oraz ustalenia  ewentualnych sprawców wykroczeń, działanaia informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji nt. Planu działania priorytetowego
- kwiecień - maj 2019- opracowanie i przesłanie wystąpienia do UG w Trzciannem celem włączenia przedstawiciel;im lokalnego  samorządu terytorialnego do działań związanych z ujawnionymi dzikimi wysypiskami, prowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych z mieszkańcami gminy Trzcianne       
- czerwiec-lipiec 2019 - ponowna kontrola ujawnionych dzikich wysypisk śmieci celem zweryfikowania efektów uprzednio wykonanych zadań oraz zdiagnozowania skali występowania problemu na terenie gminy.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Urząd Gminy Trzcianne- realizacja zadania polegającego na właściwym zagospodarowaniu odpadów znajdujących się na terenie gminy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Sołtysi wsi na terenie gminy - pomoc w organizowaniu spotkań edukacyjno-profilaktycznych z mieszkańcami.
- Straż Leśna i parkowa - współpraca w ramach wspólnych służb w celu ujawnienia oraz represjonowania sprawców wykroczeń związanych z zagrożeniem.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo Kolonia
Boguszki
Brzeziny
Budy
Chojnowo
Dobarz Kolonia
Giełczyn
Gugny
Kleszcze
Kołodziej
Korczak
Krynica
Laskowiec
Milewo
Mroczki
Niewiarowo
Nowa Wieś
Pisanki
Stare Bajki
Stójka
Szorce
Trzcianne
Wilamówka
Wyszowate
Zajki
Zubole
Zucielec