asp. szt. Krzysztof Dawidowski - rejon nr 9 - KPP Mońki

rejon nr 9

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

Data publikacji 06.09.2012

 asp. szt. Krzysztof DAWIDOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 9

Dzielnicowy gminy Trzcianne

tel. kom. 885-997-314

e-mail: dzielnicowy.goniadz4@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 9

 

Zagrożenie:

-  W ostatnim okresie czasu zdiagnozowano problem polegający na grupowaniu się młodzieży na terenie przystanku PKS i skweru przy ul. 3-go Maja w Trzciannem. Grupująca się młodzież spożywa alkohol, zaśmieca miejsca użyteczności publicznej oraz zakłóca porządek publiczny. Ponadto w rejonie przystanku PKS występuje problem związany z brawurową jazdą.  

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie różnych sygnałów przekazywanych w trakcie osobistych rozmów z mieszkańcami jak również zgłoszeń nanoszonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

-od dnia 1 sierpnia 2019 do dnia 01 lutego 2020 roku

Zaplanowane działania :

  • sierpień - wrzesień 2019r: szczegółowa analiza zagrożenia związanego z występowaniem zjawiska grupowania się młodzieży, która spożywa alkohol, zaśmieca miejsca użyteczności publicznej niszczy mienie oraz występowania zjawiska brawurowej jazdy. Wzmożona kontrola powyższego miejsca sporządzenie KZD, działania informacyjne na temat ,,Planu Działania Priorytetowego”.
  • październik – listopad 2019r: kontrola punktów sprzedaży alkoholu wspólnie z GKRPA, spotkania z właścicielami sklepów mające na celu edukację związaną z przestrzeganiem przepisów prawnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom małoletnim jak również nietrzeźwym.
  • grudzień – styczeń 2020r wzmożona kontrola miejsca zagrożonego, weryfikacja zagrożenia związanego z powyższym zagadnieniem oraz zdiagnozowanie skali występowania problemu związanego z spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem miejsc użyteczności publicznej jak również niszczeniem mienia i brawurową jazdą.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  wspólne działania mające na celu edukację właścicieli sklepów związaną z przestrzeganiem przepisów prawnych dot. zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i małoletnim
  • Szkoła Podstawowa w Trzciannem – wspólne działania mające na celu przeprowadzenie spotkań z młodzieżą szkolną na temat szkodliwości spożywania alkoholu środków odurzających jak również odpowiedzialności karnej nieletnich.
  • Urząd Gminy Trzcianne - wspólne działania mające na celu zainstalowanie monitoringu.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo Kolonia
Boguszki
Brzeziny
Budy
Chojnowo
Dobarz Kolonia
Giełczyn
Gugny
Kleszcze
Kołodziej
Korczak
Krynica
Laskowiec
Milewo
Mroczki
Niewiarowo
Nowa Wieś
Pisanki
Stare Bajki
Stójka
Szorce
Trzcianne
Wilamówka
Wyszowate
Zajki
Zubole
Zucielec