asp. szt. Krzysztof Dawidowski - rejon nr 9 - KPP Mońki

rejon nr 9

asp. szt. Krzysztof Dawidowski

Data publikacji 06.09.2012

 asp. szt. Krzysztof DAWIDOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 9

Dzielnicowy gminy Trzcianne

tel. kom. 885-997-314

e-mail: dzielnicowy.goniadz4@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 9

 

Zagrożenie:

-  Niezachowanie zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli w gminie Trzcianne oraz psy bezpańskie.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

 • Luty - Marzec 2020r – nawiązanie współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Oddział Grajewo, ul. Piłsudskiego 3, podjecie wspólnych działań profilaktycznych w SP Trzcianne i SP Stare Bajki i SP Laskowiec z dziećmi oraz młodzieżą ramach spotkań środowiskowych,
 • Marzec - Kwiecień 2020r – w ramach współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Oddział Grajewo, organizowanie wspólnych służb, mających na celu działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz kontrolę warunków ich bytowania,
 • Maj - Czerwiec 2020r - spotkania informacyjne z sołtysami wsi gminy Trzcianne, dotyczące poprawy bezpieczeństwa w podległym rejonie służbowym, informowanie o zagrożeniach związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa przy trzymaniu zwierząt i konsekwencjach prawnych,
 • Przez cały okres planu - spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Trzcianne, informowanie o zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu psów.
 • Przez cały okres planu -Wzmożona kontrola  rejonu służbowego w czasie pełnienia służby obchodowej, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia.
  • odławianie bezpańskich psów przy współpracy z Urzędem Gminy Trzcianne,
  • ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami, Oddział Grajewo, ul. Piłsudskiego 3 - działania profilaktyczne w szkołach, wspólne służby,
 • Sołectwa gminy Trzcianne - informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach bezpańskich psów, oraz informowanie Policji o wykroczeniach przy nieostrożnym trzymaniu psów.
 • Urząd Gminy w Trzciannym - współpraca przy odławianiu bezpańskich psów,
 • Szkoły Podstawowe na terenie gminy Trzcianne spotkania z młodzieżą w sprawie edukacji w zakresie zagrożeń związanych z bezpańskimi psami oraz niezachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów.
 • Schronisko GREEN HOUSE- odławianie bezpańskich psów na wniosek Policji, promowanie adoptacji psów.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo Kolonia
Boguszki
Brzeziny
Budy
Chojnowo
Dobarz Kolonia
Giełczyn
Gugny
Kleszcze
Kołodziej
Korczak
Krynica
Laskowiec
Milewo
Mroczki
Niewiarowo
Nowa Wieś
Pisanki
Stare Bajki
Stójka
Szorce
Trzcianne
Wilamówka
Wyszowate
Zajki
Zubole
Zucielec