asp. szt. Mariusz Kalinowski - rejon nr 9 - KPP Mońki

rejon nr 9

asp. szt. Mariusz Kalinowski

Data publikacji 06.09.2012

 asp. szt. Mariusz KALINOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 9

Dzielnicowy gminy Trzcianne

tel. kom. 885-997-314

e-mail: dzielnicowy.goniadz4@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. 47 71-21-113

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 9

 

Zagrożenie:

-  Kłusownictwo lądowe i wodne oraz szkodnictwo leśne na terenie gminy Trzcianne w rejonie tzw. Tajwanu w szczególności na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otulinie, rzece Narew.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zagrożenia naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Zaplanowane działania :

  • Sierpień Wrzesień 2020r – nawiązanie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w celu zdiagnozowania zjawiska oraz opracowania wspólnych działań spotkania informacyjne z sołtysami wsi gminy Trzcianne.
  • Październik - Listopad 2020r – kontrole rejonów zagrożonych szkodnictwem leśnym i kłusownictwem, wspólne działania z Strażą leśną i Strażą BPN, ukierunkowane na ujawnianie osób mogących trudnić się powyższym procederem.
  • Grudzień 2020- Styczeń 2021r służby w rejonie rzeki Narew i rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego kontynuacja wspólnych służb z Strażą leśną i Strażą BPN.
  • Przez cały okres planu - spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Trzcianne,
  • Przez cały okres planu -Wzmożona kontrola  rejonu służbowego w czasie pełnienia służby obchodowej, bezwzględne reagowanie na ujawnione wykroczenia i przestępstwa.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8 tel. 85 665 45 12 zawiązanie współpracy i podjecie wspólnych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń,
  • Straż BPN wspólne służby na terenie Biebrzańskiego parku narodowego,
  • Sołtysi i rady Sołeckie zawiązanie współpracy mające na celu zaangażowanie ich w kampanie informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości lokalnej społeczności,
  • Straż Leśna angażowanie do wspólnych służb oraz kampanii informacyjnej,
  • Koła Łowieckie nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej w ramach spotkań społecznych.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Boguszewo Kolonia
Boguszki
Brzeziny
Budy
Chojnowo
Dobarz Kolonia
Giełczyn
Gugny
Kleszcze
Kołodziej
Korczak
Krynica
Laskowiec
Milewo
Mroczki
Niewiarowo
Nowa Wieś
Pisanki
Stare Bajki
Stójka
Szorce
Trzcianne
Wilamówka
Wyszowate
Zajki
Zubole
Zucielec