sierż. szt. Rafał Bykowski - rejon nr 10 - KPP Mońki

rejon nr 10

sierż. szt. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

sierż. szt.  Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Zagrożenie:

- grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie MOWiR w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10.

Źródło informacji zagrożenia:

- Kierownictwo MOWiR w Goniądzu, zgłoszenia naniesione na  Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, ustalenia własne dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

-od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 29 lutego 2020 roku.

Zaplanowane działania :

- wzmożona kontrola patroli Policji (dzielnicowy i i inne służby zewnętrzne),

- spotkania z mieszkańcami miasta,

- wspólne działania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu,

- spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu,

- wspólne działania z OSP w Goniądzu

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- ZSP w Goniądzu – spotkanie z młodzieżą,

- OSP w Goniądzu – działania na plaży miejskiej,

- GKRPA w Goniądzu – wspólne działania propagujące zakaz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym w okolicznych sklepach.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz