sierż. szt. Rafał Bykowski - rejon nr 10 - KPP Mońki

rejon nr 10

sierż. szt. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

sierż. szt.  Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Zagrożenie:

- Przekraczanie dozwolonej prędkości na ulicy Rybackiej w rejonie mostu na rz. Biebrza w Goniądzu.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zweryfikowano na podstawie zaznaczanych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń, wskazanie przedmiotowego problemu podczas sesji Rady Gminy w Goniądzu oraz mieszkańców Goniądza.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

- Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego KPP Mońki oraz zarządcą drogi mająca na celu uspokojenie ruchu pojazdów poprzez wystąpienie o usytuowanie w przedmiotowym rejonie progów zwalniających oraz prawidłowe ich oznakowanie.

- Spotkania dzielnicowego z mieszkańcami mające na celu wywołanie braku społecznego przyzwolenia na występki przeciw prawu w omawianym rejonie – informowanie o zdarzeniach Policję.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Starostwo Powiatowe w Mońkach – montaż progu zwalniającego lub usytuowanie znaków drogowych ograniczających prędkość pojazdów.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz