st. sierż. Rafał Bykowski - rejon nr 10 - KPP Mońki

rejon nr 10

st. sierż. Rafał Bykowski

Data publikacji 17.01.2018

st. sierż. Rafał BYKOWSKI

 

Rejon Dzielnicowego nr 10

Dzielnicowy miasta Goniądz

tel. (85) 670 41 24

tel. kom. 789-218-204

e-mail: dzielnicowy.goniadz3@bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 10

 

Zagrożenie:

- grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie MOWiR w Goniądzu przy ul. Demokratycznej 10.

Źródło informacji zagrożenia:

- Kierownictwo MOWiR w Goniądzu, zgłoszenia naniesione na  Krajowa Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, ustalenia własne dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

-od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- wzmożona kontrola patroli Policji (dzielnicowy i i inne służby zewnętrzne),

- spotkania z mieszkańcami miasta,

- wspólne działania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

- Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Goniądzu – wspólne działania mające na celu propagowanie w okolicznych sklepach zakazu sprzedaży alkoholu osobom w stanie nietrzeźwości i nieletnim.

- Urząd Miejski w Goniądzu – wystąpienie do Burmistrza Goniądza o rozbudowanie istniejącego systemu monitoringu oraz infrastruktury oświetleniowej.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

miasto Goniądz