st. asp. Mariusz Bierdzio - rejon nr 4 - KPP Mońki

rejon nr 4

st. asp. Mariusz Bierdzio

Data publikacji 06.09.2012

 

st. asp. Mariusz Bierdzio

Rejon Dzielnicowego nr 4

Dzielnicowy gminy Jaświły 

tel. kom. 885-997-309

e-mail: dzielnicowy.goniadz2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 4

 

Zagrożenie:

- przekraczanie dozwolonej prędkości na drodze powiatowej nr 1412B, w rejonie szkoły podstawowej im. Konstytucji 3-go Maja w Jaświłach.

Źródło informacji zagrożenia:

- zagrożenie zweryfikowano na podstawie zaznaczonych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zdefiniowanie przedmiotowego problemy przez Dyrektora SP w Jaświłach oraz pobliskich mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 12 lutego 2019 roku do dnia 11 sierpnia 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- współpraca z zarządcą drogi,

- kierowanie policjantów RRD KPP Mońki w wyznaczony rejon- kontrola prędkości,

- nawiązanie współpracy z policjantami z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KPP w Mońkach,

- spotkania dzielnicowego z lokalnymi mieszkańcami,

- doraźne działania dzielnicowego poprawiające bezpieczeństwo uczniów SP w Jaświłach,

- analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

współpraca z instytucjami poza policyjnymi: zarządcą dróg, która ma na celu uspokojenie ruchu, poprzez wystąpienie o usytuowanie w przedmiotowym rejonie progów zwalniających oraz prawidłowe ich oznakowanie.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bagno
Bobrówka
Brzozowa
Dolistowo Nowe
Dolistowo Stare
Dzięciołowo
Gurbicze
Jadeszki
Jaświłki
Jaświły
Mikicin
Mociesze
Moniuszki
Radzie
Romejki
Rutkowskie Duże
Rutkowskie Małe
Starowola
Stożnowo
Szaciły
Szpakowo
Zabiele