st. asp. Mariusz Bierdzio - rejon nr 4 - KPP Mońki

rejon nr 4

st. asp. Mariusz Bierdzio

Data publikacji 06.09.2012

 

st. asp. Mariusz Bierdzio

Rejon Dzielnicowego nr 4

Dzielnicowy gminy Jaświły 

tel. kom. 885-997-309

e-mail: dzielnicowy.goniadz2@bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Goniądzu, ul. Wojska Polskiego 50

tel. (85) 670 41 24

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 4

 

Zagrożenie:

- Kłusownictwo lądowe, wodne oraz szkodnictwo leśne na terenie gminy Jaświły, w szczególności na terenach Biebrzańskiego Parku Narodowego i jego otulinie, rzece Biebrza i Brzozówka oraz kompleksach leśnych.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, prowadzonych postępowań karnych, informacji własnych, zgłoszeń zaznaczonych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, rejestru zdarzeń drogowych.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

 • luty, kwiecień 2020 – nawiązanie kontaktu z podmiotami poza policyjnymi w celu zdiagnozowania zjawiska oraz opracowania wspólnych działań, spotkania informacyjne z sołtysami wsi gminy Jaświły,
 • marzec 2020- działania w rejonie rz. Biebrza i Brzozówka, w ramach dnia wędkarza,
 • maj, czerwiec 2020 – Kontrole rejonów zagrożonych kłusownictwem i szkodnictwem leśnym. Wspólne działania ze Strażą BPN, Strażą Rybacką oraz Strażą Leśną. Spotkania z dziećmi i młodzieżą w SP Dolistowo i Jaświły, w celu przekazania informacji odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa podczas ujawnienia rannego dzikiego zwierzęcia. Omówienie miejsc w których może dochodzić do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Wystosowanie wystąpień do kół łowieckich, Straży Leśnej, Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Grzędach oraz zarządu Dróg adekwatnie do ujawnionych miejsc w których należałoby usytuować oznaczenie informacyjne o dzikich zwierzętach.
 • 22 maja Dzień Praw Zwierząt działania profilaktyczne,
 • 5 czerwca Dzień Środowiska działania profilaktyczne,
 • 23 czerwca Dzień Wędkarza, 29 czerwca Dzień Rybaka działania profilaktyczne,
 • lipiec, sierpień 2020 – służby na rz. Biebrza przy wykorzystaniu łodzi policyjnej oraz współdziałanie ze Strażą BPN, kontynuacja współpracy w zakresie programu „Przyroda jest wieczna gdy jest bezpieczna”,
 • Przez cały okres planu - spotkania dzielnicowego z mieszkańcami gminy Jaświły,
 • Przez cały okres planu -Wzmożona kontrola  rejonu służbowego w czasie pełnienia służby obchodowej, bezwzględne reagowanie na ujawnione przestępstwa i wykroczenia.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

 • Biebrzański Park Narodowy, Osowiec Twierdza 8, nawiązanie kontaktu i podjecie wspólnych działań profilaktycznych w SP Dolistowo i ZS w Jaświłach z dziećmi oraz młodzieżą ramach spotkań środowiskowych,
 • Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach, nawiązanie kontaktu i współpracy w przypadku ujawnienia rannych zwierząt,
 • Straż Biebrzańskiego Parku Narodowego – służby na rz. Biebrza, w tym przy wykorzystaniu łodzi policyjnej, służby na terenie parku oraz jego otulinie,
 • Straż Rybacka – angażowanie do wspólnych służb,
 • SP Dolistowo i SP Jaświły – Spotkanie edukacyjno – informacyjne z dziećmi i młodzieżą,
 • KPP Mońki, Urząd Gminy w Jaświłach – informacja na stronie internetowej,
 • Sołtysi i Rady Sołeckie – opracowanie ewentualnego wystąpienia o zaangażowanie w kampanię informacyjną, mającą na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej oraz wypracowanie braku społecznego przyzwolenia na zjawiska uciążliwe społecznie,
 • Nadleśnictwo Knyszyn i Leśnictwo Jaświły –  nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej podczas spotkań społecznych, w tym w SP Jaświły i SP Dolistowo,
 • Straż Leśna – angażowanie do wspólnych służb oraz udział w kampanii informacyjnej,
 • Koła łowieckie– nawiązanie kontaktu i współpracy przy kampanii informacyjnej w ramach spotkań społecznych,
 • Zarząd Dróg – opracowanie ewentualnego wystąpienia o umieszczenie odpowiedniego oznakowania dróg, informującego o zagrożeniu.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bagno
Bobrówka
Brzozowa
Dolistowo Nowe
Dolistowo Stare
Dzięciołowo
Gurbicze
Jadeszki
Jaświłki
Jaświły
Mikicin
Mociesze
Moniuszki
Radzie
Romejki
Rutkowskie Duże
Rutkowskie Małe
Starowola
Stożnowo
Szaciły
Szpakowo
Zabiele