asp. szt. Adam Lewocz - rejon nr 7 - KPP Mońki

rejon nr 7

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. (85) 670-41-26

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecania terenu przyległego, niszczenie mienia oraz zażywania przez młodzież środków odurzających a także tzw. „ palenia gumy przez młodzież na utwardzonym placu znajdującym się w sąsiedztwie sklepu oraz przystanku autobusowego”. Czas występowania codziennie w godzinach 06:00-10:00 spożywanie alkoholu przez osoby starsze, w godzinach 18:00-22:00-spożywanie alkoholu przez młodzież oraz inne negatywne zachowania.

Źródło informacji zagrożenia:

- Powyższa informacja pochodzi od mieszkańców Krypna, wskazań przez internautów na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnego rozpoznania  rejonu służbowego.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.

Zaplanowane działania :

- wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,

- spotkania z  mieszkańcami Krypna Wielkiego oraz Kościelnego,

- spotkania z pracownikami GKRPA,

- działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  1. Kierownik oraz pracownicy sklepu „Lewiatan”- rozmowa na temat zaobserwowanych nieporządnych zjawisk. Niezwłoczne informowanie Policji z ujawnionych przestępstw i wybroczeń. Prawidłowe zapis urządzeń rejestrujących obraz w rejonie sklepu oraz udostępnianie w razie potrzeby.
  2. UG w Krypnie - wyznaczone osoby wspólnie dokonają kontroli rejonu  sklepu „ Lewiatan” Krypno Kościelne 3 oraz  rejonu placu wiejskiego przylegającego do w/w sklepu z przystankiem autobusowym oraz wiatami do handlu ulicznego pod kontem prawidłowości oznakowania znakami pionowymi, ustawienia dodatkowych koszy na śmieci.
  3. Sołtys wsi Krypno Wielki oraz Kościelne - na temat posiadanej wiedzy odnośnie zaobserwowanych zagrożenia ujętych  w planie priorytetowym.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty