asp. szt. Adam Lewocz - rejon nr 7 - KPP Mońki

rejon nr 7

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. (85) 670-41-26

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- Rejon sklepu spożywczego Zastoczu 28 oraz rejon placu wiejskiego przylegającego do w/w sklepu z przystankiem autobusowym budynkiem świetlicy wiejskiej, altany oraz siłowni na świeżym powietrzu. Całość tego terenu jest usytuowana bezpośrednio obok siebie. Zdiagnozowane zagrożenia: grupowanie się młodzieży, zagrożenie spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecania terenu przyległego, niszczenie mienia oraz zażywania przez młodzież środków odurzających a także tzw. „palenia gumy”.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie różnych sygnałów przekazywanych w trakcie osobistych rozmów z mieszkańcami miejscowości Zastocze, jak też na podstawie dokonanego pod tym kontem rozpoznania rejonu służbowego oraz zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 lutego 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zaplanowane działania :

  • wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,
  • spotkania z  mieszkańcami Zastocza,
  • spotkania z pracownikami GKRPA,
  • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Właściciel oraz pracownicy sklepu spożywczego w Zalesiu 28 rozmowa na temat zaobserwowanych nieporządnych zjawisk. Niezwłoczne informowanie Policji z ujawnionych przestępstw i wykroczeń.
  • UG w Krypnie: rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych w planie priorytetowym w rejonie sklepu spożywczego w Zalesiu 28 oraz budynkiem świetlicy wiejskiej, altany oraz siłowni na świeżym powietrzu. Całość tego terenu jest usytuowana bezpośrednio obok siebie . 
  • Sołtys wsi Zastocze - Samojło Dorota: rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych w planie priorytetowym orz ewentualnych sposobów wyeliminowania ich.
  • OSP Zastocze rozmowa z Prezesem Karolem Rutkowskim oraz strażakami na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych w planie priorytetowym, gdzie w budynku świetlicy wiejskie znajduje się garaż OSP.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty