asp. szt. Adam Lewocz - rejon nr 7 - KPP Mońki

rejon nr 7

asp. szt. Adam Lewocz

Data publikacji 06.09.2012

 

asp. szt. Adam LEWOCZ

Rejon Dzielnicowego nr 7

Dzielnicowy gminy Krypno

                   

tel. kom. 885-997-312

e-mail: dzielnicowy.knyszyn3@bk.policja.gov.pl

 

Posterunku Policji w Knyszynie

 ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn

 tel. 47 71-21-132

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU  SŁUŻBOWEGO NR 7

 

Zagrożenie:

- Rejon  sklepu spożywczego Ruda 40,  budynku i terenu po zlewni mleka ora przystanku autobusowego   przylegającego do w/w sklepu. Całość tego terenu jest usytuowana bezpośrednio obok siebie . Zdiagnozowane zagrożenia  grupowanie się młodzieży, zagrożenie spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłóceń porządku publicznego, zaśmiecania terenu przyległego, niszczenie mienia oraz zażywania przez młodzież środków odurzających a także tzw. „ palenia gumy”.

Źródło informacji zagrożenia:

- Zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie rozmowy z mieszkańcami w trakcie spotkań społecznych. Ustalenia podczas wykonywania czynności służbowych, spostrzeżenia oraz informacje własne dzielnicowego. Zagrożenia nanoszone na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

- od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku.

Zaplanowane działania :

  • wzmożone kontrole miejsca zagrożonego,
  • spotkania z  mieszkańcami Rudy,
  • spotkania z pracownikami GKRPA,
  • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje poza policyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działania:

  • Właściciel oraz pracownicy sklepu spożywczego w Ruda 40 rozmowa na temat zaobserwowanych nieporządnych zjawisk. Niezwłoczne informowanie Policji z ujawnionych przestępstw i wykroczeń.
  • UG w Krypnie: rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych  w planie priorytetowym w rejonie sklepu spożywczego w Ruda 40 oraz budynkiem świetlicy wiejskiej, altany oraz siłowni na świeżym powietrzu.  Całość tego terenu jest usytuowana bezpośrednio obok siebie.
  • Sołtys wsi Ruda:  Alicja Sienkiewicz Bachlińska rozmowa na temat zaobserwowanych zagrożeń ujętych w planie priorytetowym orz ewentualnych sposobów wyeliminowania ich.

 Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.

 

 Rejon dzielnicowego obejmuje:

Bajki Zalesie
Białobrzegi
Dębina I
Dębina II
Długołęka
Góra
Kruszyn
Krypno Kościelne
Krypno Wielkie
Kulesze Chobotki
Morusy
Peńskie
Rekle
Ruda
Zastocze
Zygmunty